Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 29 2016

TheSieradzki
14:00
9043 f114 390
Korek
Reposted byMagoryansiedem
TheSieradzki
13:59
9041 3de7 390
Świąteczne studyjko :)
TheSieradzki
12:46
Reposted fromtfu tfu viabudas budas
TheSieradzki
12:45
7809 278f 390
Reposted fromGeistergurke Geistergurke viadarthsadic darthsadic
TheSieradzki
12:45
7804 736e
Reposted fromGeistergurke Geistergurke viadarthsadic darthsadic
TheSieradzki
12:33
6878 0bfd 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viaRedPenny RedPenny
TheSieradzki
12:33
TheSieradzki
12:33
TheSieradzki
12:32
TheSieradzki
12:31
7440 c1e3 390
TheSieradzki
12:27
2638 caa1 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaszarlotka76 szarlotka76
12:24
7341 fd99 390
TheSieradzki
12:24
A nic tak nie wkurza zgorzkniałych ludzi
Jak inni ludzie cieszący się prostą radością
I choćbym szczęśliwy był ubrany w kwiatki z ziemi
To zawsze komuś przeszkadzać to będzie...
— KABANOS, " Mamo jest mi tu dobrze "
Reposted fromreksi0 reksi0 viacytaty cytaty

September 20 2016

TheSieradzki
18:56
Play fullscreen
Kto chce to slucha, kto nie to zapraszam
Reposted bySkydelan Skydelan
TheSieradzki
18:31
Reposted fromFlau Flau viabudas budas
TheSieradzki
18:29
2241 7c87 390
Reposted fromstarswirl starswirl viabudas budas
TheSieradzki
18:28
1447 3ecf 390
Reposted fromretaliate retaliate viazaburz zaburz
TheSieradzki
18:28
2674 a5b0 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viayourhabit yourhabit
TheSieradzki
18:27
8245 0ca0 390
Reposted frombudas budas

September 06 2013

TheSieradzki
22:26
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl